Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utredning av nya etapper i Östra Länken

Utredningen av de fortsatta etapperna i projekt Östra Länkenstartade i våras. Närmast är det etapp 4E mellan Mjölkudden och Notviksrondellen som står i fokus.

Utredningen av de fortsatta etapperna i projekt Östra Länken startade i våras. Närmast är det etapp 4E mellan Mjölkudden och Notviksrondellen som står i fokus.

I våras startade utredningen av Etapp 4E som blir den fjärde etappen i projekt Östra Länken. I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Mjölkudden och Notviksrondellen (Rostbollen).

– Vi väger in ekonomiska, sociala och ekologiska värden i de tre olika alternativen, och kommer även att kalla till samrådsmöten med de boende i området, säger VA-chef Petra Viklund.

Syftet med den nya ledningen är att binda ihop vattenverket i Gäddvik med vattentornet på Mjölkuddsberget och säkerställa dubblerad matning.
- Då kan vi i stort lösa vattenförsörjningen vad som än händer, säger Petra Viklund, VA-chef i Luleå kommun.

Utredning av tre olika alternativ

Sträckan som ingår i Östra Länkens etapp 4E är inte på något vis bestämd i dagsläget. Klart är dock att ledningen startar vid E4:an strax söder om korsningen E4/väg 97 och slutpunkten för ledningen är den nya pumpstationen, P42, vid korsningen Svartövägen/Bodenvägen.

Stadsbyggnadsförvaltningens personal som arbetar med projekt Östra Länken har sedan i våras arbetat med utredningen och ser nu över de tre alternativen som finns framtagna till etapp 4C:

  • Alt 1: Mjölkuddstranden
  • Alt 2: Mjölkuddsvägen
  • Alt 3: Bodenvägen

- Men hur vi än väljer att göra dragningen är vi inne i befintlig bebyggelse , konstaterar Petra Viklund.

Se utredningsområdet och Läs mer om projekt Östra Länken här.