Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Störningar i trafiken

Det händer mycket i Luleå. Det fräschas upp, rivs ned, byggs om och byggs nytt. Allt detta innebär att Luleåborna märker av både större och mindre störningar under barmarkssäsongen.

Våra arbeten spänner över en mängd olika arbetsområden. Vi anlägger gång- och cykelvägar, vi asfalterar och bygger helt nya vägar. Vi gräver ned och vi gräver upp vatten- och avloppsledningar och vi leder om trafik av olika anledningar. Bland annat. Vi gör med andra ord väldigt mycket och vi har för det mesta bara barmarksperioden på oss för att genomföra de mesta av dessa arbeten.

Därför kan vår och sommarperioden kännas lite extra rörig för trafikanterna. Men vi hoppas på förståelse för de förbättringar vi gör, trots att det under arbetet kan kännas stökigt och bökigt.

Se aktuella störningar i trafiken.