Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad gäller för trottoarpratare i Luleå?

Under vecka 25 kommer Luleå kommun i samarbete med Polisen att göra en inspektions- och informationsrunda i Luleå centrum.

Inspektion av Offentlig plats

Om man vill använda offentliga platser till något särskilt, exempelvis trottoarpratare måste man söka tillstånd hos Polisen. Under vecka 25, nästa vecka, gör kommunen och polisen gemensam inspektions- och informationsrunda i Luleå centrum.

När ansökan inkommit till Polismyndigheten skickar de din ansökan till kommunens gatuavdelning för yttrande. Kommunen har vetorätt för upplåtelse av offentlig plats, det vill säga polisen kan inte ge tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns beskrivet vad som gäller för offentlig plats.

Kostnad för Trottoarpratare

Avgift till polisen 700 kr + markhyra till Luleå kommun 400kr/år

Regler för Trottoarpratare

Placering - maximalt 1,5 m ut från väggen, räknat från skyltens yttre ram. För Storgatan/gågatan gäller särskilda regler, kontakta trafikhandläggare.

Vid ledstråk skall ett fritt utrymme på minst femtio (50) cm finnas på ömse sidor om ledstråket. Ramper och entréer får ej blockeras.

Läs mer omvad som gäll er för offentlig plats

Läs mer om vad som gäller för offentlig plats här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster