Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ökad trivsel och säkerhet på Kyrktorget i Gammelstad

Under sommaren testas en ny möblering på kyrktorget i Gammelstad som innebär att det blir en lugnare och trivsammare miljö där besökare kan insupa den unika kulturmiljön.

För att öka trivseln och säkerheten på Kyrktorget testas i sommar en ny möblering. Tanken är att det ska bli trivsammare att insupa kulturmiljön.

Mellan den 9 juni och 31 augusti hänvisas besökare att i första hand välja andra platser att parkera på än Kyrktorget då antalet parkeringsplatser begränsas till sex stycken.Vid Hägnan finns två större parkeringar och söder om kyrkan finns ytterligare en parkering. Två parkeringsplatser är också planerade på Kyrktorget för rörelsehindrade och kommer att markeras upp.

Syftet med att begränsa antalet parkeringsplatser är att behålla torget så öppet som möjligt så att inte kyrkan och andra fondmotiv störs. Upplåtelse kan sökas tillfälligt för olika evenemang året runt via polisen.

Hamngatan ned mot Hägnan är fortfarande öppen för trafik.

Definitionen torg vid Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster;
Ett torg är en öppen plats som ofta har en hårdgjord yta och saknar omfattande vegetation. Torget avgränsas av byggnader eller andra stadsbyggnadselement och kan användas för till exempel handel, utskänkning och allmän kommunikation. Torget kan även användas för möten och evenemang. Grundprincipen är att ett torg endast tillfälligt får upplåtas för enskild verksamhet.”