Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Elbuss i Luleå - vad innebär det

Linje 6, som går mellan Porsön och Kronan via centrum, har valts ut att bli den första elbusslinjen i Luleå. Trafikstarten beräknas till slutet av 2018. Därefter kommer en utvärdering att pågå under två år. Vill du veta mer är du välkommen på våra informationsträffar som hålls på Örnässkolan och Porsön den 8 juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på måndag den 22 maj att satsa på elbussar. Linje 6, som går mellan Porsön och Kronan via centrum, har valts ut att bli den första elbusslinjen i Luleå. Laddstationer för elbussen kommer att finnas vid ändhållplatserna på Porsösundet och Kronan.

Arbetet med att införa en elbusslinje drivs i projektform och är ett samarbete med Luleå kommun, LLT och Luleå Energi. LLT kommer att ansvara för leasing av elbussar. Luleå Energi ansvarar för installation och drift av laddstationerna. Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har huvudansvaret för samordning och projektledning.

Läs mer om elbussprojektet och informationsmötena här.