Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omledning av trafik Svartövägen/Kronbacksvägen

I samband med beläggningsåtgärder på bron vid den nya cirkulationsplatsen längs Svartövägen i höjd med Kronbacksvägen leder vi om trafiken från Svartövägen till Burströmsvägen. Trafiken leds ned/upp längs en tillfällig upp/avfart och det är risk för köbildning i området. Arbetet pågår 15 maj till 30 juni.

Vårt tips! - Ta till extra tid i beräkningen. Visa hänsyn till våra arbetare och till varandra.Tack!
Läs mer om arbetet med Östra Länken och trafikstörningarna i projektet.