Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Oj! Våren är kom av sig! Vi börjar städningen av Luleås gator så snart det torkat upp

Foto: Per Pettersson

Tanken var att vi skulle starta vårens städning av Luleås gator idag måndag den 24 april. Nu måste vi vänta tills gatorna torkat upp igen.

Varje år rullar ett 20-tal sandupptagningsfordon ut på våra gator för att sopa staden ren från grus och sand.

I bostadsområdena pågår arbetet normalt mellan 06.00-22.00. På större trafikleder och i industriområden kan arbetet även komma att utföras under andra tider på dygnet.

Vi kan inte säga exakt när en gata kommer att sopas. Starten sker samtidigt på gång- och cykelvägar, busshållplatser och delar av centrum. Därefter åtgärdas huvudgator, industriområden, bostadsgator och sist sopas grönytorna. Arbetet är beräknat vara klart till slutet av maj.

Du kan hjälpa oss
Du kan hjälpa oss och göra vårt jobb enklare om du flyttar fordon eller andra hinder när du ser att vi är i börjar närma oss din gata.