Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Korsningen Midgårdsvägen/Svartövägen stängs efter påsk

Direkt efter påskhelgen stängs korsningen Midgårdsvägen/Svartövägen vid Skutvikens industriområde och antalet körfält på Svartövägen dras ned från fyra till två. Vi riskerar att få mycket stora trafikstörningar under perioden med långa köer som resultat. Omledningen av trafiken sker från Midgårdsvägen via Hummergatan, Ostrongatan och Delfingatan ut/in mot Gammelstadsvägen. Arbetet pågår till i slutet av oktober.

Läs mer om trafikstörningarna i området på Östra Länkens webbsida.