Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Laddstationer i Kulturens Hus parkeringsgarage

Luleå kommun ger plats åt elbilar i Kulturens Hus parkeringsgarage

Luleå kommun vill möta behovet av laddplatser för elbilar och laddhybrider. Nu finns det fyra nya laddstationer i Kulturens Hus.

Antalet elbilar och laddhybrider ökar stadigt och för att underlätta användandet har Luleå kommun installerat fyra nya laddstationer i Kulturens Hus parkeringsgarage på plan 1.

Sedan tidigare finns åtta laddstationer i Karpens parkeringshus på plan 0 och plan 1.

Taxa

Du betalar enbart parkeingstaxa och ingenting för elen.

Märkta platser

Parkeringsplatserna är märkta och innebär att parkering blir förbjuden för bilar som enbart drivs med bensin, diesel, etanol, gas eller en kombination av dessa.