Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörningar Mjölkuddsvägen

Störningar i trafiken kan förekomma längs Mjölkuddsvägen 14 mars till 28 april. Anledningen är att det pågår arbete med att lägga ned vatten- och avloppsledningar under vägen. Arbetet pågår på sträckan från korsningen Bodenvägen/Mjölkuddsvägen och vidare till korsningen vid Skutgatan.

Arbetet ingår i projekt Östra Länken och du kan läsa mer om störningen via denna länk.