Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Markanvisningsavtal med cirka 460 hyres- och bostadsrätter klara för beslut

Här är de sex första kvarteren i Luleås nya stadsdel Kronandalen.

Här är de sex första kvarteren i Luleås nya stadsdel Kronandalen.

För knappt ett år sedan påbörjades dialogen med byggaktörer om den första bostadsetappen i Kronandalen och nu är sex markanvisningsavtal med cirka 460 hyres- och bostadsrätter klara för beslut i Kommunstyrelsen. – Markanvisning kommer att tilldelas små och stora byggaktörer som verkar både nationellt och lokalt, säger en glad Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun.

I och med att markanvisningsavtalen är klara börjar byggaktörernas arbete med att detaljrita hus och gårdar. I slutet av 2017 kan byggnationer av husen påbörjas i de första av de sex kvarteren i etapp 1. Byggnationer kommer ske stegvis och inflyttning kan ske tidigast 2019.

Läs mer om vem som bygger, hur de nya husen kommer att se ut och hur tankarna kring byggprocessen varit på vår webbsida om Kronan.