Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inbjudan till utökat samråd - utfyllnadsanläggning, Porsön 

Luleå kommun välkomnar till ett utökat samråd angående tillstånd för att använda sulfitjord och överskottsmassor i anläggningsändamål på Porsön.

Luleå kommun välkomnar till ett utökat samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken angående tillstånd för att använda sulfitjord och överskottsmassor i anläggningsändamål på fastigheten Porsön 1:3, Luleå kommun.

Det planerade anläggningsområdet ligger i norra delen av Luleå, på Porsön, längs väg 969, se kartan ovan. Norr om området finns Luleå kommuns snötipp och Porsö sandanläggning. Närmsta bostäder ligger på Porsöberget, ungefär 500 meter österut.

Synpunkter i ärendet önskas senast 29 mars 2017.

Tid: 1 mars 18.00 - 20.00

Plats: Porsöskolans aula

Samrådsunderlag i PDF-format.

Önskar du samrådsunderlaget i pappersformat eller har du frågor, kontakta Luleå kommuns projektledare.

Kontakt:

Fredrik Silverlind, fredrik.silverlind@lulea.se
Katja Uusitalo Strömberg, katja.uusitalo.stromberg@lulea.se

Telefon: 0920-45 31 09, 072-734 24 29