Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ansökan om nytt vattenskyddsområde för Andträsket

Lenita Ericson

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska på torsdag den 9 februari ta ställning till ett förslag om ett nytt vattenskyddsområde för Andträsket som ligger fem kilometer norr om centrala Råneå.

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Andträsket som vattenförsörjer Råneås tätort.

Vatten är en av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet. Därför är det viktigt att skydda vattnet mot föroreningar (exempelvis avloppsvatten och petroleumprodukter) för dagens och framtidens förbrukning.

– Det är viktigt att vi skyddar våra vattentäkter i Luleå kommun och det gör vi i och med det här beslutet, säger Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige tar beslut om ansökan under våren år 2017.