Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Unik insats för rödlistad växt i Skurholmsfjärden

Under vintern 2014/2015 grävdes den unika rödlistade växten barklöst sträfse upp vid Skurholmsfjärdens norra sida och flyttades ut på isen med förhoppningen om att växten vid islossningen skulle återetablera sig i sin nya miljö. Nu kommer den glädjande rapporten om att växten klarade flytten och mår bra på sin nya plats.

Under vintern 2014/2015 grävdes den unika rödlistade växten barklöst sträfse upp vid Skurholmsfjärdens norra sida och flyttades ut på isen med förhoppningen om att växten vid islossningen skulle återetablera sig i sin nya miljö. Nu kommer den glädjande rapporten om att växten klarade flytten och mår bra på sin nya plats.

I Luleå är glädjen stor då man lyckats rädda den unika rödlistade undervattensväxten barklöst sträfse i Skurholmsfjärden.- Vi lyckades bättre än förväntat, säger Mats Nordgren, i projekt Östra Länken om insatserna som gjorts för att flytta växten från arbetsområdet vid nya parkområdet.

Det var under vintern 2014/2015 som flytten av den unika sträfsen gjordes. Arbetet genomfördes inför anläggandet av det nya parkområdet vid Skurholmsfjärdens norra strand.
Nu har den glädjande rapporten om växtens återetablering i området kommit.- På det hela taget mycket lyckade åtgärder anser jag, säger Gustav Johansson som står bakom rapporten om barklöst sträfse i Skurholmsfjärden.

Läs mer om projektet för att rädda den barklösa sträfsen i Skurholmsfjärden.