Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Va-arbete efter Hertsövägen

Gamla vattenledningar förnyas och ges en bättre dimension efter Hertsövägen och ned förbi brandövningsfältet på Gräsörsvägen.

Arbetet med att förnya och bättre dimensionera vattenledningen efter Hertsövägen och ned efter Gräsörsvägen påbörjas nu i januari 2017.

I området mellan Järpgränd och Avaviksvägen är bland annat manskapsbaracker uppställda och kommer att vara kvar under hela projekttiden.

Ledningsarbetet beräknas pågå fram till mars 2017.

Läs mer om ledningsarbetet efter Hertsövägen här.