Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inbjudan till Markanvisning på Hertsön

Inbjudan markanvisning Ejdergränd 18, Hertsön

Luleå kommun avser att sälja Ejdergränd 18 inom fastigheten Hertsön 11:1 i syfte att bygga bostäder. Intresseanmälan ska vara inlämnad senast fredag 16 december 2016

Inbjudan markanvisning Ejdergränd 18, Hertsön

Ett kvarter där byggnadernas gestaltning, skala och disposition speglar områdets historia som jordbruks- och fiskeby med den befintliga byggnaden bevarad.
Bebyggelsen kompletterar stadsdelens utbud av bostäder och utgörs av bostadsrätter och/eller äganderätter.

Utemiljön präglas av en öppen miljö som är väl anpassad till platsens natur och topografi. Gårdarna uppmuntrar till möten, lek och samvaro utan att exkludera någon. En utemiljö som inspirerar och lockar till aktivitet. Planeringen har präglats av öppenhet och samverkan med närboende.

Läs mer om området, byggnaden och visioner du kan inspireras av.