Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu rivs Hertsö badhus

Byggarbetaren André Lundberg har börjat riva väggarna i Hertsöns badhus.

Byggarbetaren André Lundberg har börjat riva väggarna i Hertsöns badhus.

Den 17 juni togs det sista doppet i badhuset på Hertsön och nu har rivningen startat.
- Vi räknar med att rivningen är klar i juni 2017, säger projektledare Leif Widmark. När det nya badhuset som utlovats börjar byggas är ännu ej bestämt, men preliminärt kan byggstarten ske under 2019.