Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljöprojekt i Alvik - Antnäs

Nya fällningsdammar i byarna Alvik och Antnäs i Luleå kommun blir en betydande och långsiktig lösning på problemen med bräddat spillvatten i området.

– Anläggningarna i Alvik och Antnäs blir en utmärkt resurs för att ta hand om och rena bräddvatten, säger Torbjörn Norén som arbetar som projektledare och ansvarar för bygget av de nya fällningsdammarna

Läs mer om miljöprojekt i Luleå och om arbetet i Alvik - Antnäs där det under en lång tid varit ett återkommande problem med bräddning från spillvattenledningarna i området.

Gå vidare genom att klicka på denna länk.