Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Problem med gatubelysningen

Ett kabelfel har orsakat problem med gatubelysningen i ett område inom Sandviksgatan, Residensgatan, Skeppsbrogatan och Rådstugantan.

Det är problem med belysningen i området inom Sandviksgatan, Residensgatan, Skeppsbrogatan och Rådstugatan som beror på ett kabelfel. Problemet är lokaliserat och reparationer pågår.

Det är även problem med belysningen kring arbetsplatserna vid Östra Länken-projektet. Där pågår arbetet med att färdigställa området och även åtgärda problemen med belysningen.