Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya gatunamn i Luleå

Kompanivägen, Exercisvägens och Lottagatan är några av de nya gatunamnen i Luleås nya stadsdel på Kronanområdet. Gatunamnen är hämtade från militärområdet som var beläget på platsen fram till år 1992, då det flyttades till Boden.

Förutom rent militära beteckningar har trädgårdsmäster Träff som arbetade på regementet, fått äran att namnge en av de två parkerna; Träffparken och Origoparken.

Vill du se kartorna med alla nya namn och läsa om varför parkerna döpts till Träff- och Origoparken, läs vidare på informationssidorna om Kronan.