Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu fortsätter vi arbetet på Köpmantorget efter sommaruppehållet

Nu slutför vi arbetet med att reparera dagvattensystemet kring IOGT-NTOs fastighet samt efter Timmermansgatan mot Storgatan. Dessutom ska fontänen repareras och förbättras.

Arbetet med dagvattensystemet och reparationen av fontänen utförs samtidigt för att minimera störningarna.

Reparation och förbättring av fontän

‑Brunnar till fontänen ska sänkas samt att smågatstenen sänks till en lägre nivå för att leda vattnet mot brunnarna, säger Curth Hägglund, projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet startar vecka 40 och beräknas vara klart senast vecka 42.

Vid frågor kontakta: Curth Hägglund, 070-537 27 47, Stadsbyggnadsförvaltningen

 

Reparation av dagvattensystem vid IOGT-NTO-huset

Runt IOGT-NTO huset, del av Köpmantorget samt Timmermansgatan mot Storgatan kommer att schaktas och åtgärdas. Det är det tidigare påbörjade arbetet med dagvattenledningarna som slutförs.

Återställning av skifferplattorna kommer att utföras i maj 2017.

Arbetet startar v 40 och beräknas vara klart vecka 43.

Vi frågor kontakta: Peter Bergström, 070-626 32 32, IOGT-NTO Luleå

 

Ett stort tack till boende och företagare runt Köpmantorget som tålmodigt stått ut med byggstöket. Vi hoppas på en bra höst!

Klicka på bilden för att zooma