Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronandalen – nästa etapp i byggandet av Kronan

Igår, torsdag, togs igångsättningstillståndet för Kronandalen, etapp A, i utökad samverkan med BDX av stadsbyggnadsnämnden.

Arbetet i etapp A Kronandalen omfattar byggande av den kommunala infrastukturen avseende gator, VA-ledningar samt fjärrvärmer, el och opto.

Arbetet med etapp A, Kronandalen beräknas starta inom kort och vara färdigt augusti 2017. Läs mer om projekt Kronan.