Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya GC-vägar på Mjölkudden kan ge trafikstörningar

Arbete med förbättrad gång- och cykelväg, ombyggnad av busshållplatserna, säkrare gångpassager och översyn av belysningen på Mjölkuddsvägen har startat. – Vi blir klar med jobbet i höst, säger projektledare Tomas Boman, som samtidigt påpekar att vi får räkna med tillfälliga störningar längs vägen under byggperioden.

Läs mer om vad som ska göras på Mjölkudden och se även de övriga större pågående gång- och cykelvägsprojekten som vi har på gång i Luleå kommun.