Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya parken tar form

Nu börjar vi nå målet för hur vi vill att Skurholmsfjärdens nya park ska se ut och vet att det kommer att bli mycket större och mycket finare än förut. Är du nyfiken på hur det kommer att bli finner du svaren på vår sida.

Den nya parken vid Skurholmsfjärdens norra strand ingår i projektet Östra länken och har under de senaste två åren tjänat som upplänggningsplats för sten och jordmassor i projektet. Strandlingen har även byggts ut 100 meter ut i fjärden så att den ska kunna ge plats åt Luleås nya parkpmråde.

Läs mer om vad vi gör just nu och vilka sjuttiotal växter som ska planteras.