Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya busshållplatser på Smedjegatan

Luleåbornas bussåkande ökar - därför skapas fler hållplatser i city. Första veckan i juli startar bygget för att ge plats för två nya busshållplatser på Smedjegatan i höjd med LLT:s stadskontor. Arbetet pågår under en månad och innebär en viss köbildning i området, så ha tålamod och kör försiktigt.