Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så rör du dig på Kronan i sommar!

Markarbetena i Luleås nya stadsdel Kronan har påbörjats.Det innebär att du som är van att ta dig fram med bil, till fots eller på cykel på Kronan inte längre kan röra dig fritt i området. Mer information om projektet hittar du på www.lulea.se/kronanlänk till annan webbplats

Regementsvägen och genvägen genom Kronandalen har varit stängd sedan den 25 april då även den nya infarten till Återvinningscentralen och Återvinningsmarknaden öppnade.

I Kronandalen ligger förbelastningar på de blivande gatorna för att förbereda marken inför nedläggning av infrastruktur och minska risken för sättningar. Området kommer att stängslas in och får ej beträdas av obehöriga.

I det blivande kedjehusområdet mellan Lulsundsberget, Svartövägen och Kronbacksvägen pågår arbete med VA och gata. Området omgärdas av ett stängsel och får ej beträdas av obehöriga.

Gående och cyklister hänvisas till markerade gång- och cykelvägar på ovanstående karta. Även längs Svartövägen och på Lulsundet finns gång- och cykelvägar. Fullständig cykelkarta för Luleå hittar du via www.lulea.se/samhalle--gator/cykla-i-lulea.htmllänk till annan webbplats

Återvinningscentralen, Återvinningsmarknaden och återvinningsstationen når du via Kronanrondellen på Bensbyvägen, följ skyltning. Kommer du med buss finns hållplatser på Bensbyvägen.