Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Fotoakuten

Nu förbättrar vi tillgängligheten runt Höträsket

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att naturstigen runt Höträsket på Bergnäset ska rustas upp.

I ett medborgarförslag som inlämnats till Luleå kommun påtalades det att promenadstråket runt Höträsket är i stort behov av att rustas upp. Det har i några år blivit allt svårare att promenera runt sjön då det ofta blivit översvämningar i de låglänta delarna. Naturpromenaden runt Höträsket anlades i slutet på 1980-talet och slingan är ca 3 km lång.

Höträsket är en grundvattensjö och saknar in- och utlopp vilket gör att den är beroende av att underjordiska avrinningssystem fungerar som de ska. Nu verkar någonting i utflödet ha påverkats som gör att vattnet stannar kvar.

Kommunen har beslutat att utreda frågan och åtgärda problemen under 2017 i samarbete med Bergnäsets områdesgrupp. Delar av de låglänta områdena kommer att rustas genom att man höjer marknivån och anlägger nya spänger och broar. Även en del rastplatser kommer att flyttas, byggas om och höjas.