Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljonstöd till Luleå

Foto: Fredrik Broman

Foto: Fredrik Broman

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja 11,8 miljoner till planerade investeringar för biogas i Luleå. – Vi är oerhört glad att Naturvårdsverket uppmärksammat de satsningar vi gör, säger Malin Lagervall.

Rötkammaren som ska byggas på Uddebo är viktig och det är där avloppsslam rötas till biogas. Den nya kammaren behövs för att säkerställa en säker produktion av biogas och för att ge möjligheter till att testa fram nya substrat.

Pengarna från Naturvårdsverket ger även möjlighet till en framtida tankanläggning och blir då ytterligare ett steg för att erbjuda fler Luleåbor möjlighet att tanka biogas.

Läs mer om den nya satsningen på Biogas i Luleå.