Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya pumpstationen i drift

Idag startas Luleås största pumpstation - P 39. Det innebär att första steget för att skapa avloppskapacitet för ett växande Luleå är avklarat. Pumpstation 39 står i slutet av Svetsargränd på Västra Skurholmen och är ett led i satsningen på Östra Länken

Pumpstationen är en viktig del av projektet Östra länken. Allt avloppsvatten från de nya ledningarna ska passera här på sin väg mot Uddebo reningsverk.
Se bilder och läs mer om den nya pumpstationen.