Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Susanne Lindholm

Luleå kommun allt bättre för cyklister - på fjärde plats i Cykelfrämjandets cykelvelometer

— Cykelfrämjandets cykelvelometer visar att vårt stabila och långsiktiga arbete med cykling lönar sig, säger en nöjd Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. I årets undersökning kommer Luleå på fjärde plats bland de mellanstora kommunerna i Sverige.

Under våren 2016 har Cykelfrämjandet genomfört den sjunde upplagan av kommunvelometern. Det är en oberoende granskning av kommunernas arbete med cykling.

I år deltog 48 kommuner i de tre olika klasser; stora kommuner (över 100 000 invånare), mellanstora kommuner (50 000- 100 000 invånare) och små kommuner (upp till 50 000 invånare).

Luleå kommuns poäng i de olika kriterierna

I kategorin mellanstora kommuner placerar sig Luleå kommun som nummer fyra efter Halmstad, Sollentuna och Varberg. Luleå kommun fick 42,5 poäng! En kommun som får mer än 40 poäng betecknas som en kommun som arbetar mycket bra med cykling och som har gjort det under flera år.

De olika delarna som bedöms är:

  • Befintlig infrastruktur
  • Infrastruktur och underhåll
  • Information och marknadsföring
  • Aktiviteter under 2015
  • Cykelpolitik
  • Uppföljning och mätning

 

Höga poäng i mätningen

Luleå kommun får höga poäng framförallt för våra satsningar på ny infrastruktur och drift- och underhållsåtgärder. Även när det gäller politiska mål och styrdokument och uppföljning av arbetet får kommunen högre poäng än genomsnittet. Däremot finns det förbättringsmöjligheter i vårt arbetet med information och påverkansinsatser samt att inleda ett fördjupat samarbete med kommunens cyklister. Som ett led i utvecklingen väntas Stadsbyggnadsnämnden besluta att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att årligen genomföra ett cykelforum i samverkan med andra aktörer.