Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vintern gick hårt åt Köpmantorget - nu påbörjar vi arbetet med att förstärka underlaget för skifferplattorna

Nu påbörjar  vi renoveringen av Köpmantorgets skifferplattor som skadats under vintern. Det kommer även att ske en del reparationer av dagvattensystemet kring IOGTs fastighet i området mot Storgatan.

Arbete efter Köpmangatan på Köpmantorget

—Både vinter och biltrafik har skadat skifferplatterna efter Köpmangatan vilket gör att vi nu måste förstärka och lägga om skiffret, säger Curt Hägglund, projektledare Stadsbyggnadsförvlatningen.

Området kommer att grävas ur och förstärkas samt att skifferplattorna kommer att läggas i jordfuktat bruk. Start sker den här veckan, vecka 20, och beräknas vara klart under vecka 25.

Vid frågor kontakta: Curth Hägglund, 070-537 27 47, projektledare Luleå kommun,Stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetet vid IGOT-huset
I den övre delen av torget mot Storgatan kommer reparationer av dagvattensystemet att ske på två platser. Start sker vecka 21 och beräknas vara klart senast vecka 23.

Vid frågor kontakta: Peter Bergström, 070-626 32 32, IOGT Luleå.

 

Det är främst området längs torgets del av Köpmangatan som kräver förstärkningar. Visst arbete kommer att ske på torgets övre sida mot Storgatan.