Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny infart till Kronan ÅVC och ÅVM från 25 april

Personal från projekt Kronan agerar trafikvärdar längs vägarna på Kronanområdet. Anledningen är att Regementsvägen och genomfartsleden på området stängs måndag 25 april. Här ser vi Karin Geijer, Hans Callne, Lisa Bergdahl, Sofia Larsson och Peder Bergman i färd med att stoppa bilister och informera om stängningen.n

Personal från projekt Kronan agerar trafikvärdar längs vägarna på Kronanområdet. Anledningen är att Regementsvägen och genomfartsleden på området stängs måndag 25 april. Här ser vi Karin Geijer, Hans Callne, Lisa Bergdahl, Sofia Larsson och Peder Bergman i färd med att stoppa bilister och informera om stängningen.

På grund av påbörjandet av bygget av det nya bostadsområdet Kronandalen är Regementsvägen och genomfartsvägen som passerar studio Kronan stängd från och med måndag 25 april. Även buss, gång- och cykeltrafik påverkas.

Från och med 25 april nås Kronans ÅVC och ÅVM och återvinningsstation från Bensbyvägen. Se karta.öppnas i nytt fönster

Mer information om vilka busslinjer som berörs och hur du ska köra, gå eller cykla i området får du på vår sida om Kronanområdet.