Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetsplatsolycka vid skolan utreds

En fordonsförare och två skolbarn fick igår lättare brännskador vid en arbetsplatsolycka. På Öhemsskolan i Gammelstad höll medarbetare vid stadsbyggnadsförvaltningen på med att tina upp en brunn när hett vatten och ånga plötsligt trycktes upp.

Fordonsföraren vårdas för sina skador på Sunderby sjukhus. De två barnen fick hett vatten på kinden respektive på örat.

- Vi har påbörjat en utredning om vad som hände och vidtar åtgärder för det inte ska ske igen. Det viktigaste är att ingen skadades allvarligare, säger Mikael Sundvall, avdelningschef drift och underhåll.

Även skolan gör en egen intern utredning och tar fram en handlingsplan, enligt rektor Carola Tornberg. Skolan informerade de berörda och andra vårdnadshavare via edWise och personliga samtal.