Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Säkert räcke längs Mjölkuddsbanken

- Äntligen säger många av de gående som passerat längs Mjölkuddsbanken och sett killarna från BDX montera räcke mellan gångvägen och den hårt trafikerade Bodenvägen in mot city.
- Detta är nog den mest efterfrågade trafiksäkerhetsåtgärden i Luleå de senaste 5 åren, säger Anders Stenlund, sektionschef gatudriften på Stadsbyggnadsförvaltningen.