Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Försenat underhåll av gatu- och parkbelysning

Upphandlingen av ny entreprenör för underhåll av gatu- och parkbelysning har överklagats och under pågående process kan inte ett nytt avtal slutas.

Under februari 2015 upphandlade Stadsbyggnadsförvaltningen en ny entreprenör för underhåll för gatu- och parkbelysning. Denna upphandling överklagades och något nytt avtal får inte slutas innan tvisten är avgjord. Ärendet ligger nu hos kammarrätten.

‑Ärendet utreds fortfarande vilket innebär att vi inte har normal bemanning på belysningsunderhållet. Detta innebär att vi släpar efter med åtgärder. Vi måste prioritera stations- och kabelfel som berör större områden och därför kan underhållet av enstaka lampor dröja, säger produktionsledaren Jens Engberg.