Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya parkeringsnormer i Luleå

I slutet av november kommer representanter från Luleå kommun att hålla information- och dialogmöten tillsammans med verksamheter och föreningar om förslag till nya parkeringsnormer för cykel och bil på tomtmark. Syftet med dialogen är att informera, besvara frågor och inhämta synpunkter.

Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur staden och tätorter upplevs och fungerar. En välbalanserad strategi för hur parkering ska hanteras är därför angelägen och därför vill representanterna från Luleå kommun ha ett nära samarbete med verksamheter som berörs av frågan.

Läs mer om förslagen till nya parkeringsnormer i centrala Luleå.