Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu lättar trycket på Svartövägen

Från och med slutet av oktober och en bit in mot november lättar trycket för bilister längs Svartövägen betydligt.
Asfaltläggningen mellan Landstingshuset och Golfängen är i stort sett klar och söndag 25 oktober var trafikljusen i korsningen mot Bensbyvägen igång igen.

Den nya cirkulationsplatsen nedanför Kronbacksvägen är inom kort färdigbyggd och i mitten av november beräknas trafiken släppas på över den nya gc-bron över Svartövägen.

Så håll ut - vi är snart klar och trafiken ska flyta på som vanligt, eller förmodligen än bättre, inom kort.

Läs mer om projekt Östra Länken.