Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Båtar

Därför får ekohamnen avslag

Luleå centrum ska förtätas och växa, och kommunen arbetar med att ta fram en helhetsbild och en plan för vad som ska prioriteras. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott säger i dag nej till planerna på en flytande småbåtshamn med ekoprofil i Södra hamn.

Enligt förslaget skulle den privata småbåtshamnen rymma cirka 150 båtplatser och anläggas via flytbryggor. Istället för bilparkering skulle det finnas en cykelparkering i anslutning till hamnen. Båtplatsägarna, som främst skulle bo i centrum, skulle cykla till båtplatsen.

– Det är en bra tanke, men i anslutning till en småbåtshamn räcker det inte med enbart en cykelparkering, säger Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
– Det måste finnas möjlighet till bilparkering för exempelvis ilastning, avfallshantering och annat som är kopplat till en småbåtsanläggning. Idag finns ingen tillgänglig mark inom Södra hamn för fler parkeringsplatser.

Stadsbyggnadsnämnden hänvisar också till pågående planprojekt där det planeras för flera båtplatser i Södra hamn inom de närmaste åren. Enbart projektet Kuststad i Ettans båthamn kommer att ge 200-300 nya båtplatser. Utanför centrum finns också ett antal pågående hamnprojekt.

Lenita Ericson utesluter inte ytterligare båthamnar i centrum kommande år, men förklarar att det är viktigt att ha en helhetsbild:
– Det finns ett stort tryck på tillväxt i centrum och centrum ska också förtätas i hög takt. Då gäller det att vi hanterar trafiken och parkeringsbehoven på ett klokt sätt. Som kommun måste vi se till helheten, det vill säga vad som är bäst för Luleå i ett helhetsperspektiv. Därför arbetar vi nu med att ta fram en utvecklingsplan för centrum tillsammans med en parkerings- och trafikstrategi. Vi måste också se över behovet av gästbåtplatser.