Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planerade vattenavstängningar september 2015

Under september kommer fyra planerade vattenavstängningar att ske på grund av inkopplingsarbeten av ny dricksvattenledning i projektet Östra länken etapp 4B. Bor du i områden vid Östra Länken? Se vår lista om din fastighet berörs.

Vissa fastigheter kommer att sakna tillgång till dricksvatten under en begränsad tid. Dessa fastigheter informeras via brev i låda eller i farstu på flerfamiljsfastigheter. Under endel av jobben kommer vattentank att finnas tillgänglig. Mer information kommer.
Se berörda adresser här. Listan uppdateras vartefer jobben skall göras.