Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Här görs Luleås biogas

Driftchef Lars Brännvall och projektledare Hans Moberg utanför den nya byggnaden vid Uddebo reningsverk. Här renas och komprimeras gasen i en komplicerad process.

Driftchef Lars Brännvall och projektledare Hans Moberg utanför den nya byggnaden vid Uddebo reningsverk. Här renas och komprimeras gasen i en komplicerad process.

Varje vecka produceras nu stora mängder biogas vid Uddebo reningsverk.  En veckas produktion räcker för att köra cirka 12 000 mil med personbilar.  Och det finns kapacitet för betydligt mer.

Luleås biogassatsning invigdes officiellt förra helgen hos LLT på Midgårdsvägen. Det är där tankstationen finns. Själva produktionen sker ute vid Uddebo och har pågått ett bra tag.

Grunden är det avloppsslam som vi alla bidrar till när vi spolar toaletten och sköljer ner rester i köket. Den biogas som bildas vid rötningen måste uppgraderas och komprimeras via många steg för att bli effektiv fordonsgas.

– Det här är den första anläggningen som renar via membran, berättar Lars Brännvall, driftchef i Uddebo. Många kommer därför säkert att vilja se det här.

Luktämne tillsätts för att gasen ska lukta lite.

Luktämne tillsätts för att gasen ska lukta lite.

Räcker till fler fordon

Varje vecka går två lastbilar med gastuber till tankstationen hos LLT. Varje flak rymmer 3 000 normalkubikmeter gas. Den mängden räcker till att driva 275 personbilar 40-45 mil. Fast nu används en stor del av biogasen till bussar som behöver betydligt mer bränsle. 

Biogas-anläggningen har kostat 54 miljoner kronor, varav Energimyndigheten har bidragit med några miljoner.  

I dagsläget har kommunen åtta bussar och ett 80-tal personbilar som drivs med gas (bilarna har även en bensintank). Men gasmängden från Uddebo räcker till betydligt fler gasfordon inom de närmsta åren.

Mer om biogasprojektet