Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny gång- och cykelväg längs hela Björsbyvägen

En ny gång- och cykelväg byggs längs hela Björsbyvägen, från korsningen Haparandavägen fram till Hällbacken. Även den befintliga bilvägen rustas upp och ny belysning och nya busshållplatser anläggs.

Arbetena för Luleå kommuns del omfattar etappen mellan Oppibysvägen fram till Hällbacksvägen. Byggstarten blir i september 2015 och arbetet beräknas vara färdigt hösten 2016.

– Det här är en gång- och cykelväg som varit efterfrågad länge, därför känns det roligt att vi nu får komma igång med arbetet, säger trafikingenjör Mikael Hakovainio vid Stadsbyggnadsförvaltningen.