Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppning av infart till västra Skurholmen över Malmuddsbron

På grund av schaktarbete för busshållplatser längs Västra Brogatan öppnar vi infarten till Västra Skurholmen över Malmuddsbron/Västra Brogatan och stänger samtidigt av infarten till området från Svetsargränd. Ny infart till västra Skurholmen över Malmuddsbron - Västra Brogatan gäller under perioden 2015-09-02-- 2015-09-18.

Ny infart till västra Skurholmen över Malmuddsbron - Västra Brogatan gäller under perioden 2015-09-02-- 2015-09-18 därefter kommer ny information om trafikläget i området.

Håll dig uppdaterad och läs mer om trafikstörningar i Luleå: