Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörningar på Storheden väntar i helg

Vägen genom Storhedens handelsområde stängs under stora delar av kommande helg av för fordonstrafik. Anledningen är ett spårbyte längs järnvägen i området. Observera att även LLT:s bussar påverkas vid avstängningen. Tider för avstängning och alternativ omledningsväg ser du på vår sida om trafikstörningar.