Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Test på övningsfältet Hertsön

Det brinner på Hertsöns övningsfält idag och imorgon. Räddningstjänsten vill göra uppmärksam på att det är ingenting farligt, utan ett försök där Statens Tekniska Institutet kör olika tests.

Det är måndag, 1 juni, kl. 15 och tisdag, 2 juni, kl. 10, försöken äger rum.