Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De vann tävlingen om nya bostäder på Malmudden

Markanvisningstävlingen om nya bostäder på Malmudden är avgjord. Det vinnande bidraget är skapat av Tjidtjak och Part Construction tillsammans med Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.

Gruppbild på presskonferensen

Planeringschef Malin Lagervall, kommunalråd Niklas Nordström, Bernt Tingvall från Tjidtjak, Anton Lundholm från Part Construction, arkitekten Britt Almqvist och juryns representant Maria Nordgren. Foto: Malin Svedjeholm

Kommunalråd Niklas Nordström och planeringschef Malin Lagervall gratulerade idag vinnarna. 

- Luleå behöver byggnader som sticker ut och är nydanande. Det känns roligt att belöna kreativitet och nyskapande, säger kommunalråd Niklas Nordström.

- Jag bor och arbetar i Stockholm, men kommer från Luleå, så jag tycker det är jättekul att ha vunnit just den här tävligen, säger arkitekten Britt Almqvist.

Juryn som har bestått av sakkunniga inom arkitektur från kommunen, Luleå tekniska universitet och företrädare för vårt lokala näringsliv har gemensamt gjort en bedömning av de sex inkomna bidragen och utsett en vinnare.

Skiss av nya bostäder på Malmudden

Bild: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

Juryns motivering:

”I detta tävlingsbidrag får Luleå sin eftersökta arkitektoniska pärla.”

Byggnadernas gruppering och varierade former ger det unika tillskott till Luleås stadsbild och en attraktiv boendemiljö som är kommunens mål.

Byggnadernas utformning med nyskapande taklutningar och omväxlande fönstersättning skapar tillsammans en positiv variation och ett nytt uttryck i Luleå.

Lägenhetslösningarna skapar en rumslig flexibilitet och möjliggör för många användningssätt.

Den öppna och sammanhållna gården med det centralt placerade växthuset och odlingslotterna ger, i kombination med god solinstrålning, möjlighet till en naturlig mötesplats för alla åldrar. Gården samspelar väl med omgivande allmänna parkmarken.

Förslag på elbilspool är ett kreativt sätt att kunna minska parkeringsbehovet.

Malmuddsvägens förlängning genom området och vidare ut i en brygga ger fin utblick mot vattnet vid angöring till området

Tävlingsbidraget representerar den bästa helhetslösningen och är det nytillskott till såväl Malmudden som Luleå som eftersökts.

Den känsla som förslaget lämnar efter sig kan sammanfattas med uttrycket: ”Här vill man bo” och det här ”vill man visa upp för stadens besökare”.