Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörningar längs Svartövägen

Nu har det blivit säsong för byggarbeten runt om i kommunen. Detta innebär att det vid ett flertal platser, främst längs Svartövägen, kommer att bli trafikstörningar. Ett tips är att ta till lite extra körtid om du måste passera längs vägen eftersom den tidigare fyrfiliga vägen enbart kommer att ha två körfält farbara under byggtiden.

Främst är det i korsningen kring Kronbacksvägen/Burströmsvägen störningarna kommer att märkas av allra mest just nu. Anledningen är att det påbörjade markarbetetet för den planerade nya bron i anslutning till gågatan startat.

Läs mer om aktuella störningar på sidan om projekt Östra Länken.