Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

31 åtgärder för bättre luft i centrum

Luften i Luleå centrum är periodvis dålig. På onsdagen presenterades ett konkret åtgärdsprogram.

Från onsdagens presskonferens.

Från onsdagens presskonferens.

– Vi har mätt luftföroreningarna i Luleå centrum ända sen 1990-talet och vi ligger inte så bra till. Normerna för kvävdioxid överskrids. Vi kan inte ha en stadsmiljö som gör folk sjuka.

Det förklarade kommunalrådet Yvonne Stålnacke när åtgärdsprogrammet presenterades vid en presskonferens. 

Per Andersson, projektledare för arbetet med åtgärdsprogrammet, gav en bakgrund.

– Många föroreningar har sitt ursprung i trafiken, framför allt fordonstrafiken. De leder till många förtids dödsfall och kostar samhället stora pengar.

En rad åtgärder

Programmet innehåller 31 åtgärder som tillsammans ska förbättra luften i centrum. Det handlar om en rad fysiska förändringar men också om långsiktig planering och att påverka folks beteenden.

Några av åtgärdsförslagen:

  • Inrättande av ett mobilitetskontor som arbetar med att påverka attityder och beteenden.
  • Ett nytt resecentrum vid nuvarande järnvägsstation.
  • Samlastningscentral för kommunens egna verksamheter.
  • Förbud av farligt gods på Bergnäsbron.
  • Utredning om att köpa in el- och elhybridbussar.
  • Fria bussresor under kalla vinterveckor.
  • Utredning om färre körfält längs Södra hamnleden.
  • Bättre framkomlighet för cyklister på Kungsgatan, Skeppsbrogatan och Rådstugatan.
  • Plan för upprustning av cykelvägar.
  • Ny parkering norr om Mjölkuddsbanken.

Hjälp att hitta p-plats

Yvonne Stålnacke poängterade att kommunen redan gjort en hel del. Ett parkeringsledningssystem, som bland annat visar antalet lediga platser i parkeringshusen, har nyligen tagits i bruk. Hon lyfte också fram det kraftigt ökade resandet med lokaltrafikens bussar.

Åtgärdsprogrammet är ännu så länge ett förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till det vid nästa sammanträde.  

Läs mer om programmet och luften i Luleå