Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt system för bättre parkering testas

Idag påbörjar Luleå kommun tester av ett nytt parkeringsledningssystem som kommer göra det enklare att hitta parkeringsplatser i Luleå centrum.

Luleå kommun kommer efter årsskiftet att införa ett parkeringsledningssystem för att förbättra miljö och framkomlighet i centrum. Från 23 december pågår tester av systemet. (Som bilist har du ännu ingen nytta av det.)

Systemet består inledningsvis av 19 skyltar som ska leda bilisterna till Karpen och Kulturens hus. Därmed blir det enklare och snabbare att parkera och man får ett bättre utnyttjande av de parkeringsmöjligheter som finns.

Förhoppningen är att alla parkeringshus i centrum ska ingå i systemet. På så sätt blir det lättare för både Luleåbor och turister att hitta lediga parkeringsplatser.