Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattenstörningar i centrala samt östra Luleå

Arbetet med Östra länken längs Svartöleden kan medföra störningar i vattenleveranserna i centrala Luleå samt i de östra stadsdelarna under en månad framåt. Sammanlagt är det nio stadsdelar som berörs, däribland Hertsön och Örnäset. Från och med onsdag blir störningarna mer kännbara än tidigare.

Läs listan på de som kan bli berörda av störningen