Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikstörningar Bensbyvägen

Området för byggandet av Östra Länken utvidgas. Från nästa vecka påbörjas arbetet av Östra länken på Bensbyvägen i närheten av korsningen Svartöleden- Bensbyvägen. Två körfält, ett i vardera riktningen, stängs av för trafik. Störningarna pågår till och från under ett år eftersom arbetet blir årstidbundet och delas upp i två delsträckor.